Misyon – Vizyon

Vizyonumuz

Demiryol Meslek okulu ve Demiryol Meslek Lisesi olarak uzun yıllar Demiryolları için ara eleman yetiştiren okul mezunlarını ortak bir demiryolculuk ve Demiryol Meslek Okulluluk kültür temelinde bir araya getiren Derneği’ mizin, etkin ve saygın bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk STKlarıının önde gelenleri arasında yer almasıdır.

Misyonumuz

Yukarıda belirtilen vizyon çerçevesinde; Demiryol Meslek okulu ve Demiryol Meslek Lisesi’nde eğitim görmüş mezunlarımız arasında iletişim ve dayanışmayı geliştirmek, Demiryol Meslek okulu ve Demiryol Meslek Lisesi’ nin demiryollarının gelişiminde oynadığı rolü öne çıkararak tanınırlığını, prestij ve kurumsal imajını üst düzeye çıkartmak, Demiryol Meslek okulu ve Demiryol Meslek Lisesi’ nin tarihsel mirasına sahip çıkmak ve bu mirası ve tarihsel birikimini toplumun ve Türk Demiryollarının yararına açığa çıkartmak, Demiryol Meslek okulu ve Demiryol Meslek Lisesi mezunlarının demiryolculuk bilgi ve becerileri ile kültürel-sanatsal ve düşünsel birikimlerini geliştirmeleri ve birbirleriyle ve toplumla paylaşabilmelerini sağlamak için uygun bir zemin oluşturmak.