DEMOKSAN 13.OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ…

Demoksan

Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Yardımlaşma Sandığı’nın 13.Olağan Genel Kurulu 21.10.2017 tarihinde The Ankara Hotel’ de gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Şaban ADIGÜZEL’in,  Divan Katipliklerini Mesut DÖNMEZ ve Abdullah YILDIRIM’ın yaptığı Divan Heyeti tarafından yönetilen ve başından sonuna kadar dostluk ve kardeşlik havasında geçen Genel kurulda;

DEMOKSAN Başkanı Talip ÜNAL’ın sevgi, saygı, birlik, yardımlaşma ve beraberlik mesajları ile Demoksan’ ın yapısı, işleyişi ve son gelinen nokta hakkında bilgiler verdiği açılış konuşmasının ardından,

Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Genel Başkanı Alpaslan TAYLAN tarafından, yardımlaşma ve dayanışmada DEMOKSAN’ın önemi vurgulanmış, sandık faaliyetlerinin daha üst seviyeye çıkarabilmesinin sandık üye sayısının artırılması ile olacağı ve sandığa üye olmayan Dernek üyelerinin DEMOKSAN’ada üye olmasının gerekliliği anlatılmıştır. 3 sene içerisinde Dernek ve Demoksanın uyum içerisinde çalıştığını belirtmiş, yeni Yönetim kuruluna çalışmaları ve katkılarından ötürü teşekkür ederek gelecek dönem için başarı temennilerinde bulunmuştur.

2014 – 2017 Yılları arasına ait Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ile ibrasının ardından, Kasım 2017 – 2020 yıllarını kapsayan 3 yıllık tahmini bütçe üzerinde oybirliğince mutabakata varılmıştır. Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yeni aidat; Üye gideri 5.00 TL, Fon aidatı 170.00 TL olmak üzere 175.00 TL olarak belirlenmiştir.

Gündemin, Yönerge değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması olan 7.Maddesinde, “Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Yardımlaşma Sandığı Yönergesi” nin 40.Maddesi (r), (s) ve (ab) fıkralarındaki yapılacak değişiklikler genel kurula sunulmuş, değişiklikler oybirliği ile kabul edilerek ilgili maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde:40 – Biriktirme, Kredi (Borç Para Verme) Ve Yardım Fonu”

“r) Sermayenin %50’si normal krediler ile yardım fonundan yapılacak ödemeler için kullanılır. Geriye kalan, %50’lik miktar ile de üyelerin isteğe bağlı,  Gayrimenkul, Evlenme, Araç, Eğitim ve Bedelli Askerlik ikraz talepleri karşılanır. Ancak, isteğe bağlı, Gayrimenkul, Evlenme, Araç, Eğitim ve Bedelli Askerlik ikrazlarının karşılanma miktarı gerekli talebin olması ve mali kaynakların yeterli olması halinde Mali Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca %75’e kadar çıkarılabilir. Artan kısımlar bankalarda tutulur.”

“s) İkraz borcu olmaması veya ikraz borcunu defaten ödemesi şartıyla üyenin talebi halinde Gayrimenkul, Evlenme, Araç, Eğitim ve Bedelli Askerlik ikrazı ödenir. Ancak üyenin kendisi, eşi veya çocukları adına olmak kaydıylaGayrimenkul alma, Evlenme, Araç alma, Eğitim ve Bedelli Askerlik müracaatları durumlarını belgelemesi şartı ile ikraz talebi karşılanır. Bu ikraz, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 12 ay içinde başvurulması halinde kullandırılır. Bu kredi talepleri isteğe bağlı kredi talepleri ile birlikte değerlendirilir. Başvuru sırasına göre ödeme yapılır. Bu kredileri kullanacak üyelerden kefil istenir.”

“ab) Üyenin ölümü halinde, kanuni mirasçılarına (y) ve (aa) bentlerinde belirtilen yardıma ilave olarak; 5 yıla (60 aya) kadar aidat ödemiş ise en düşük normal kredi tutarında, 5-10 yıl (61-120  ay) arasında aidat ödemiş ise en düşük normal kredinin 2 katı tutarında, 10 yıl (121 ay)’ dan fazla aidat ödemiş ise en düşük normal kredinin 3 katı tutarında karşılıksız ölüm yardımı yapılır.”

Yönerge değişikliklerinin ardından, Yönetim ve Denetim organlarının seçimi gerçekleştirilmiştir.

Mevcut DEMOKSAN Başkanı Talip ÜNAL ve ekibinin oluşturduğu tek listenin aday olması dolayısıyla açık oylama yapılması genel kurulca kabul edilmiş ve yeni organlar oybirliği ile seçilmiştir.

Demoksan Başkanlığına tekrar seçilen Talip ÜNAL teşekkür konuşmasının ardından, Gündem maddeleri tamamlandığından Divan Başkanınca vakit ayırarak bu tatil gününde Genel Kurula gelerek Sandığa sahip çıkan tüm katılımcılara teşekkür edilerek, DEMOKSAN 13. Olağan Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Bir yanıt yazın