DEMOKSAN. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Demoksan Duyurular Güncel Şubelerden

Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Yardımlaşma Sandığının (DEMOKSAN) 14. Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı 03 Nisan 2021 Cumartesi günü İlci Residence Hotel (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı no: 135 Maltepe/Ankara) Toplantı Salonunda saat 11.00’ da aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. Toplantı aynı yer, saat ve gündemle 10 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılacaktır.

Sandık üyelerimizin Olağan Genel Kurula katılım sağlamaları hususunu önemle arz ederiz.

DEMOKSAN

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklamanın yapılması
  2. Divan Heyetinin oluşturulması
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi
  5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ibrası
  6. Bütçenin görüşülmesi ve oylanması
  7. Yönerge değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
  8. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi
  9. Dilek ve Temenniler.

10. Kapanış

 

 

Bir yanıt yazın