ELEKTRİKLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU

Genel Merkez Güncel

Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu (ERUSİS’15) 8-9 Mayıs 2015 tarihlerinde Eskişehir Turunç Otel’de gerçekleştirildi.

Derneğimiz Genel Başkanı Alpaslan TAYLAN’ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, elektrikli raylı ulaşım sistemleri konusunda üniversitelerde, kamu kurumlarında ve endüstride bulunan araştırmacıları, uygulamacıları ve karar vericileri bir araya getirdi.

Sempozyum, 8 Mayıs 2015 tarihinde açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta EMO Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Okulumuz 1983 mezunu Hakan Tuna, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Savaş Özaydemir, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ile Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay konuştu. Ayrıca sempozyuma, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen katılım sağladı.

Sempozyum kapsamında açılış bildirilerini ardından ilk olarak “Raylı Sistemlerde Yerli Tasarım ve Üretim Projeleri” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında ikinci oturum ise “Demiryolu Test ve Sertifikasyon” başlığı altında gerçekleştirildi. Raylı Sistemler Kümelenmesi Koordinatörü Gürcan Banger‘in yönettiği oturuma, Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü`nden 1984 mezunumuz Bilgin Recep Bekem, Anadolu Üniversitesi`nden Prof. Dr. Ömer Mete Koçkar, İstanbul Üniversitesi`nden Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, Bahçeşehir Üniversitesi`nden Prof. Dr. Tuncer Toprak TCDD Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nden Mezunumuz Güven Kandemir konuşmacı olarak katıldı.

Raylı Ulaşımda Yük ve Yolcu Taşımacılığı” başlıklı oturumunu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`den Prof. Dr. Hasan Hüseyin Erkaya yönetti. Bu oturuma Demiryolu Taşımacıları Derneği`nden Mezunumuz Yaşar Rota, TCDD`den 1983 mezunumuz Abdülkadir Gül, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği`nden Cavit Uğur, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ’den Mustafa Yurtseven, SARP Havacılık Lojistik Turizm AŞ’den Halil Arıkan ve Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu`ndan Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gültekin Yıldırım konuşmacı olarak sunum yaptılar.

Anadolu Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Ömer Mete Koçkar`ın yönettiği “Raylı Ulaşımda Eğitim ve İstihdam” başlıklı beşinci oturumda ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`nden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Erkaya, Derneğimiz Genel Başkanı Alpaslan Taylan, RAYTEST`ten Ebru Köse ve Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği`nden Taha Aydın konuşmacı olarak yer aldı.

Genel Başkanımız, konuşmasında; Okulumuz tarihçesinden kısaca bahisle, 1942 yılında açılan Demiryol Meslek Lisesinin uzun yıllar TCDD nin eğitimli ve nitelikli ara personel ihtiyacını karşıladığını, mezunların tamamına yakınının TCDD’ nin bünyesinde her kademede görev yaptığını. bugün TCDD ‘ nin omurgasını oluşturan, demiryolcu deyimiyle “tekeri döndüren” personelin halen demiryolu meslek lisesinin mezunlarından oluştuğunu belirterek, bugün burada konuşulan ve çok önemli hale gelen eğitim misyonunun kapatılıncaya kadar Okulumuz tarafından başarıyla yerine getirildiği, “tasarruf” gerekçesiyle kapatılan okulumuz kapatılmasa burada bu konu yerine çok daha başka hususların tartışılacağını belirterek, Okulumuz kapatıldıktan sonra çeşitli alternatifler bulunmaya çalışılsa da her demiryolcunun kabul ettiği ve inkar edemediği gibi yerinin asla doldurulamadığını belirti.

Başkanımız konuşmasının devamında; 1942 yılında okulun öğrenime açılmasına ön ayak olan idarecilerin ne kadar geniş öngörüye sahip olduklarını bugün daha iyi anladığımızı belirterek, bizim oturum başlığımızda tartışacağımız Raylı Ulaşımda Eğitim ve İstihdam konularına Demiryol Meslek Okulunu açarak ve mezunlarını istihdam ederek 70 yıl önce gayet verimli ve başarılı çözümler bulmuş olan o dönemin yöneticilerini saygı ve minnetle anarak, Sektörün ana istihdam sağlayıcısı olan TCDD’ nin gelişiminde, kurum kültürünün oluşmasında, programlı çalışma ve disiplinin meydana getirilmesinde önemli bir yapı taşı olmuş Demiryol Meslek Lisesi’nin aynı işlevi ile yeniden demiryollarına nitelikli insan gücü yetiştirmesine olanak verilmesi gerekliliğini belirtilerek, konuşmasına son verdi.

Sempozyumun sonunda sempozyuma katılan tüm meslek lisesi mezunları bir arada günün anısına fotoğraf çektirdi.

Bir yanıt yazın