KKY VE TREN TAKİP

Güncel Köşe Yazıları

Bu projenin amacı; tren, lokomotif ve vagonların istasyon bazlı takibinin yapılarak KKY sistemine veri altyapısı oluşturmaktır.

Demiryolu araç parkında bulunan lokomotif ve vagonların takibi çok büyük önem arz etmektedir. Vagon ve lokomotifin bulunduğu yerin bilinmesi; tren teşkil etmede, boş-dolu vagon takibinde ve sahibine ait  vagonların sahipleri tarafından takibinde kolaylık sağlayacağı muhakkaktır.

KKY sistemi Tren operasyonları bölümünde tren teşkil edildikten sonra yapılacak tren hareketleri zaman almaktadır. Her istasyonun açık olması durumu, düşünülerek hazırlanmış sistem açık olmayan istasyonlarda hareketi canlı olarak görülememekte bu işlemi bir sonraki açık istasyon ya da birçok istasyonu merkez bir gar girmekte ve tren hareketi bekli de 3-4 saatlik gecikmeler halinde görülebilmektedir.

TTP projesi ile otomasyona bağlanacak ve gerçek canlı tren takipleri sağlanmış olacak, mevcut KKY sisteminin gereği olan her istasyon giriş çıkış bilgilerinin elle girilmesi işlemi sona erdirilecektir. Böylelikle KKY sisteminin veri altyapısı gecikme olmadan sağlanmış olacaktır.

Sistemde kullanılacak olan teknoloji RFID teknolojisidir. RFID (Radio Frequency IDentification) Radyo Frekansı ile Tanımlama anlamına gelir. RFID teknolojisi, canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılır. RFID kullanım alanları insanların hayal gücü ile sınırlıdır. En yaygın uygulamalar tahsilât sistemleri, havaalanı güvenlik ve bagaj otomasyonu, geçiş kontrol, üretim takibi, otopark otomasyonudur.

RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan oluşur. RFID etiketi, bir silikon yonga, anten ve kaplamadan meydana gelir. Yonga, etiketin üzerinde bulunduğu nesne ile ilgili bilgileri saklar. Anten, nesne bilgilerini okuyucuya iletir. Kaplama ise yonga ve anteni çevreler.

D:\Demok.net\Downloaded Web Sites\demok.net\Portals\49\1.resim.jpeg

D:\Demok.net\Downloaded Web Sites\demok.net\Portals\49\2.resim.jpeg

 

Şekil-1 Çeşitli RFID etiketler

RFID okuyucular, elle taşınabilir, araca monteli ve sabit olmak üzere 3 çeşittir. RFID okuyucular,  RFID etiketlerinin kodlarını ve içinde kayıtlı bilgilerin okunup sisteme iletilmesi görevini görürler.

 

 

D:\Demok.net\Downloaded Web Sites\demok.net\Portals\49\6.resimm.jpeg

Şekil-2 Çeşitli RFID okuyucular

Sistem iki ana kısımdan oluşmaktadır.

1-Araç üstü ekipmanlar

Araç üstü ekipman olarak RFID etiketler kullanılacaktır. Bu ekipman pasif RFID Etiket olarak tasarlanmaktadır. Yani enerji gereksinimi olmayan etiket türüdür. Vagon ve makinelere titreşime uygun sağlamlıkta korumalı RFID etiketler kullanılacaktır. RFID Etiket içersine vagon numarası (21751510001-4) ve vagon tipi (Fas, Gb vb.) kayıt edilecektir.

2-Saha takip cihazları

Saha takip cihazları olarak ilk ele alınacak olan RFID  okuyuculardır. RFID okuyucular istasyon giriş ve çıkışlarında bulunacak ve istasyona giren çıkan bütün araçların kimliklerini okuyacak ve kendinden sonra gelen sisteme bildireceklerdir. İstasyon giriş ve çıkışında bulunan okuyuculardan alınan bilgiler istasyon içi kontrol cihazına gelecek ve bu bilgiler araç takip merkezlerine aktarılacaktır. Bu aktarma işlemi internet altyapısı olan istasyonlarda internet üzerinden olmayan kapalı istasyonlarda ise telefon, havai hat, kablo veya telsiz sistemleri üzerinden internet altyapısı olan bir merkeze taşınacaktır. Araç takip merkezlerine gelen veriler hem KKY  altyapısına uygun hale getirilip KKY sistemine hem de  araç takibi yapacak başka birimlere veri olarak sunulabilecektir.

 

 

 

SONUÇ OLARAK:

Tren takip sistemiyle araçlarımızın takibi yapılarak tren operasyonlarında verimlilik artışı amaçlanmıştır.

Ayrıca KKY sistemine veri sunumu yapılarak sistemin işleyişi kolaylaştırmak ve hızlandırmak mümkün olacaktır.

Saygılarımla…

KADİR KARAMAN

Bir yanıt yazın