MALATYA ŞUBESİNDEN İSTİŞARE TOPLANTISI

Güncel Haberler Malatya Şubesi

Malatya Şube tarafından 19.11.2012 tarihinde, “Demiryollarının serbestleşme süreci ve bu süreçte derneğimizin rolü” konulu yemekli istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Üyelerimizin ve özellikle emekli mezunlarımızın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, demiryollarının geleceği, serbestleşme sonrası TCDD personelinin ve özelde üyelerimizin yaşayabileceği sorunlar, gelişmiş ülkelerdeki serbestleşme politika ve uygulamaları konularında görüş alışverişi yapılmıştır.

Toplantıda ,aşağıdaki hususlar ön plana çıkmıştır.

Ø TCDD’nin mevcut yapı içerisinde, faaliyetlerini sürdürmesinde yaşanan zorluklar ifade edilerek, değişim ihtiyacı vurgulanmıştır.

Ø TCDD’nin gerek bürokratik yapı gerekse yük taşıma tarifelerinde özel sektöre uygulanan avantajlar nedeniyle yük taşımacılığındaki rekabet gücünün giderek azaldığı belirtilmiş, hızlı tren işletmeciliğinin gelişimi ve banliyö hatlarının ıslahına bağlı olarak yolcu taşımacılığında avantajlı konuma geleceği öngörülmüştür.

Ø Serbestleşme sürecinde yasalaşması muhtemel Kanun tasarısı , Kanun sonrası çıkartılacak olan yönetmelikler ve teşkilat yapısı hakkında personelin yeterince bilgi sahibi olamadığı görülmüştür.

Ø Modern işletmelerdeki yeniden yapılanma süreçlerinde en önemli unsurun, şeffaf ve katılımcı bir sistem olduğu belirtilmiş ve bilinmeyen pek çok parametre olması nedeniyle sürecin üyeler tarafından serbestleşmenin ötesinde , özelleştirme olarak algılandığı gözlenmiştir.

Ø Kanun Tasarısının sadece yük ve yolcu taşımacılığı yapacak üstyapı işletmecilerine imkan tanımadığı ve altyapı işletmeciliği alanını da özel sektöre açtığı görülmüştür. Özel sektörün, belirleyeceği hatlarda rantabl yatırımlar ile yeni demiryolu altyapısı inşa etmesi ve bu hatları işletmesi üyelerimizce çok faydalı bulunmuştur. Ancak, özel sektörün emniyet ve güvenlik harcamalarından kaçınabileceği ve bu risklerin giderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ø Mevcut ulusal demiryolu altyapısının özel sektöre devrine ilişkin olarak ; 14 yaşından itibaren bu Kurumun ekmeği ile büyüyen , gençliklerini ara istasyonlarda kara trenlere bağlayan ve Kurumu öz malı olarak gören Meslek Okulu mezunlarının itirazları olduğu ortaya çıkmıştır.

Ø Kanun sonrasında oluşacak yeni TCDD ve Trentürk AŞ. Kurumu için ,norm kadro fazlası personelin şimdiden hizmetiçi eğitim yoluyla ihtiyaç duyulan alanlara kaydırılması ve Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gitmeden ,hizmetlerine devam etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Ø Üyelerimizin tamamının alanlarında birer uzman olduğu dikkate alınarak ; Kurumun gelirini artırıcı, giderini azaltıcı ve müşteri memnuniyetine dönük görüşler/öneriler için çalışma başlatması ve Derneğimiz aracılığıyla bu önerilerin takip edilmesi konusunda görüş birliği oluşmuştur.

Bir yanıt yazın