Milli Tren Projesi; Amacı, Yapılanlar, Yapılacaklar

Güncel Köşe Yazıları

Milli Tren Projesi;

Amacı,

Yapılanlar,

Yapılacaklar;

Son zamanlarda, Demiryolu Sanayinin gelişmesine yönelik atılan adımlarla Demiryolu Rayı, Demiryolu Makası, Demiryolu Traversi, Ray Bağlantı Elemanları ve Metro Araçlarının yüksek yerlilik oranıyla Ülkemizde üretilmesi sağlandı. Tekerlek üretimine ilişkin de Sanayi tesisi yatırımı ise devam etmektedir.

Bundan sonraki adımda ise, özellikle TCDD ve Belediyeler tarafından da gerçekleştirilen raylı sistem yatırımları dikkate alındığında, oluşacak iç talep ile çevre ülkelerdeki gelişmelerin doğuracağı dış pazarın muhtemel talepleri de dikkate alınmalı ve sektörde yerini alacak yeni kuruluşların cesaretlendirilerek YERLİ ve MİLLİ Demiryolu Sanayinin oluşturulması mevcutların da güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Modern Demiryolu hatlarının inşası ve birer birer işletmeye alınması, beraberinde Yeni Nesil Demiryolu Araçlarının da  özgün bir tasarımla ve yerli teknolojiyle ülkemizde üretilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu amaçla, benimde bir parçası olduğum MİLLİTREN Projesi çalışmalarına başlandı. İleride gerçekleşecek olan Milli Tren Projesinin aşamalarını siz Kardelen okuyucuları ile paylaşmak istedim.

11 EKİM 2012 tarihinde Kuruluşumuzun ve Bağlı Ortaklıklarımızlamüştereken alınan  kararlar doğrultusunda; Yüksek Hızlı Tren Seti, Yeni Nesil Dizel Tren Seti (DMU), Yeni Nesil Elektrikli Tren Seti (EMU), Yeni Nesil Yük Vagonlarının özgün tasarımı ve yerli üretimi ile ilgili çalışmalara başlandı.

Sonuçta dört ayrı çalışma grubunun yer aldığı bir Milli Tren Çalışma Grubu oluşturuldu.

Bağlı Ortaklıklar TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın tüm imkân ve kabiliyetleri ile çalışmaların içerisinde proje yürütücüsü olarak yer alması sağlandı. Ayrıca Milli Tren Projesine katkı sağlayacak tüm dinamiklerden istifade edilmesi benimsendi.

Devam eden süreçte, ihtiyaç tespiti, planlama, dizayn, projelendirme, üretim, test, onay, patent, satış sonrası hizmetler ve bakım gibi iş süreçleri ve bunların nasıl yönetileceği belirlendi.

Proje ortağı olarak; İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi), proje paydaşları olarak da TÜBİTAK, ASELSAN, Üniversiteler ile ARUS (Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi) ve RSK (Eskişehir Raylı Sistemler Kümesi) seçildi ve diğer resmi ve özel kuruluşlardan da destek alınması benimsendi.

Öncelikle, projeye yönelik, iş adımları ve iş paketleri ile iş programı tanımlandı, daha detaylı çalışmaları yapacak alt çalışma grupları oluşturuldu.

Milli Tren Projesi kapsamında üretilecek araçların asgari % 51 yerlilik oranıyla üretilmesi, yerlileştirme çalışmaları sonucunda bu oranın % 85 düzeyine kadar çıkartılması hedeflendi.

Halen, Proje Yönetim Grubuna bağlı bir Proje Yürütme Grubu, buna bağlı 4 ayrı Proje Grubu ve 33 adet Proje Koordinasyon Grubu ile çalışmalar sürdürülmektedir.

Projede; yönetici, bilim adamı, mühendis, teknisyen, tekniker, teknik ressam, formen, işçi unvanlarıyla yerli ve yabancı 1856 kişi görev yapmaktadır. 

PROJE BİLİM ADAMI

İTÜ, TÜBİTAK ve ASELSAN

MÜHENDİS

TCDD, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, Özel Yerli ve Yabancı Firmalar

DİĞER

İdareci, Tekniker, Formen, İşçi, Teknik Ressam

TOPLAM
 MİLLİ HIZLI TREN PROJESİ 150 536 245 931
 MİLLİ EMU – DMU PROJESİ 85 340 180 605
 MİLLİ YÜK VAGONU PROJESİ 45 180 95 320
TOPLAM 280 1056 520 1856

MİLLİ TREN PROJESİ KAPSAMINDA;

TAMAMLANAN FAALİYETLER

 

•    2018 yılına kadar olan araç ihtiyaçları ve tipleri belirlenmiştir.

•    Projenin bütçesi oluşturulmuştur.

•    Prototip üretimlerine yönelik takvim çalışması tamamlanmıştır.

•   İlgili tarafların yönetiminde yer aldığı, TCDD, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ’ın ilgili teknik ve uzman personelinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK ve ASELSAN’ın bilim adamı ve mühendislerinden oluşan Proje Yönetim Grubuna bağlı bir Proje Yürütme Grubu ve buna bağlı 4 Proje Grubu ile 33 Adet Proje Koordinasyon Grubu Oluşturulmuştur.

•  İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK ve ASELSAN’la yapılacak işbirliklerinin içerikleri belirlenmiştir,

•    İş Planı ve Proje Dokümanları doğrultusunda Alt İş Paketleri belirlenmiştir.

•  Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak, sözleşme taslakları ve teknik dokümanların hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.

•    Proje İş Planları tamamlanmıştır.

•   Raylı Sistemler Kümelenmesi ve diğer Özel Sektör firmaları ile ilgili işbirliği kapsamının belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanmış, ilk Koordinasyon Toplantısı da 30 Temmuz 2013 de yapılmıştır.

DEVAM EDEN FAALİYETLER

 

•    Proje kapsamında üretilecek araçlara ilişkin literatür taraması çalışmaları devam etmektedir.

•  Satın alma ve tedarik hizmetleri ile üretim faaliyetlerine yönelik planlama çalışmaları devam etmektedir.

•  Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümesi üyeleri ile proje kapsamında yapılabilecek işbirliklerinin hazırlıkları devam etmektedir.

•  Test Kontrol, Sertifikasyon ve Patent Proje Grubunca Akreditasyona yönelik kapsam ve içerik belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

PLANLANAN FAALİYETLER

 

•         Gövdenin Alüminyum Esaslı Alaşımlı Malzemeden Üretimi

•         Konvertör ve Cer Motoru Tasarım ve Üretimi

•         Cer Kontrol Sistemleri ve Yazılımları Tasarım ve Üretimi

•         Cer Trafosu Tasarım ve Üretimi

•         Yardımcı Devrelerin Tasarım ve Üretimi

•         Test ve sertifikasyon işlemleri          

•         Araç; Teorik Yapısal Analizleri

•         Araç; Deneysel Yapısal Analizleri

•         Araç; Yol testleri, Gürültü Ölçümleri, Konfor Testleri, Tip Testleri 

•         Patent ve Lisans işlemlerine İlişkin Faaliyetler. 

MİLLİ TREN PROJESİNDE SON DURUM

D:\Demok.net\Downloaded Web Sites\demok.net\Portals\49\hizli.jpeg   

 

 

       MİLLİ YÜKSEK HIZLI TREN: Konsept tasarım ve endüstriyel tasarım çalışmasında tema seçimi yapılmış olup, detay tasarım çalışmaları seçilen tema üzerinden devam etmektedir.

 

 

D:\Demok.net\Downloaded Web Sites\demok.net\Portals\49\banliyo.jpeg 

 

 

      YENİ NESİL MİLLİ EMU-DMU: Konsept tasarım çalışmasında  tema seçimi yapılmış olup, detay tasarım çalışmaları seçilen tema üzerinden devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

D:\Demok.net\Downloaded Web Sites\demok.net\Portals\49\yukvagon.jpeg

 

 

      YENİ NESİL MİLLİ YÜK VAGONU: Milli Yük Vagonu konsept tasarımı tamamlanmış olup, (Platform Tipi Vagon) mühendislik tasarımı çalışmaları devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kamil UYAN

1984 Mezunu

Fabrikalar Dairesi Başkanlığı 

 

Bir cevap yazın